top of page

החלונות הגבוהים - ניקוי חלונות גבוהים במבנה

יש מספר דרכים שבאמצעותן ניתן לנקות חלונות גבוהים במבנה, כמובן שתלוי, האם מדובר בבית, בבניין מגורים, או בניין כללי, אך בגדול, צריך לדעת להתאים לכל מבנה את שיטת הניקיון היחודית לו, בעיקר כשמדובר בניקוי חלונות גבוהים


ניקוי חלונות גבוהים בבית


כדי לנקות חלונות גבוהים בבית, צריך לעשות שימוש באביזרים כאלו ואחרים, או בכלים המיועדים לסוג ניקוי זה של חלונות גבוהים. הדרך הידועה והנפוצה ביותר, היא ניקוי חלונות גבוהים באמצעות סולם, אך עם זאת, זו גם אחת הדרכים המסוכנות לביצוע מטלה מסוג זה ויש לעשותה רק על ידי מי שמיומן בתחום עבודה זו, של גובה


מעבר לשימוש בסולם, ניתן לעשות שימוש גם במוטות טלסקופיים מיוחדים שנשלפים חלק אחר חלק כך שניתן להתאים את אורך המוט הנדרש, בכדי לבצע ניקוי חלונות גבוהים, כאלו או אחרים. גם במקרה זה יש לשים לב שלא לפגוע עם המוט ברהיטים או במנורות ולא ללכלך את הקירות במים מלוכלכים שנוזלים כתוצאה מניקוי החלונות הגבוהים


ניקוי חלונות גבוהים
ניקוי חלונות גבוהים

ניקוי חלונות גבוהים במבנים שמעל קומה אחת


ניקוי חלונות גבוהים שגובהם הוא מעל קומה אחת, אם המדובר בניקוי חלונות בבית פרטי, ניקוי חלונות בבניין מגורים משותף או ניקוי חלונות לכל מבנה, הרי שבמקרה זה יש מספר שיטות לניקוי. השיטה המוכרת ביותר, היא ניקוי חלונות באמצעות סנפלינג, כך שהגולש על המבנה משתלשל מגג המבנה באמצעות חבל וכך, מנקה את החלונות עם דלי וחומרי ניקוי ובאמצעות פרווה ומגב מיוחדים לניקוי חלונות.


מעבר לכך, ניתן לבצע עבודת ניקוי חלונות גבוהים גם על ידי מנוף או במת הרמה כאשר במקרה שכזה צריך לבחון היטב א תהשטח ועד כמה הוא מאפשר הצבת מנוף\במת הרמה בצורה בטוחה על מנת לבצע את העבודה. דרך נוספת לניקוי חלונות גבוהים, שניתן לעשותה בד"כ עד גובה של 20 מטר (קומה 5) נקראת ניקוי באוסמוזה הפוכה. במקרה זה מדובר על מכשור מיוחד, שעל ידו מנקים את החלונות תוך שימוש במוטות טלסקופיים ומכונת אוסמוזה הפוכה המטהרת את המים וכך, באמצעות מברשת המזרימה את המים הנקיים, משפשפים את החלונות ושוטפים אותם ומפני שאין במים האלו שום מינרל או אבנית, החלונות נותרים נקיים ושקופים בדומה לניקוי חלונות ביתר השיטות.

bottom of page