top of page

ניקוי תריסים ודגשים בנוגע לניקוי התריסים

כשמנקים תריסים, אם מדובר בניקוי תריסי גלילה, ניקוי תריסי אשנבים או ניקוי צלוני רפרפת, הרי שלכל סוג תריס יש את צורת הניקוי הנכונה לה ואת הדגשים שצריך לשים, בעת ניקוי התריסים.


ניקוי תריסי גלילה


תריסי גלילה, הם תריסים שיש להם "מסתור" שאליו הם מתגוללים והם יכולים להיות ידניים או חשמליים. תריס גלילה ידני הוא כזה שיש צורך ברצועה על מנת להרימו או להורידו ותריס גלילה חשמלי, פועל על ידי חשמל. ובכל מקרה, בעת ניקוי תריסים שכאלו, צריך לשים לב שכל חריץ וחריץ בתריס מנוקה, ועדיף שניקוי התריס יהיה על ידי צינור, במידת האפשר. בכל מקרה, יש צורך לפני ההתזה על התריס, לשפשף אותו היטב עם פרווה מיוחדת לניקוי תריסים ורק לאחר מכן, לנקותו מסבון ולכלוך. לא להרים את התריס לפני ייבושו.


ניקוי תריסי אשנבים


תריסי אשנבים, הם תריסים שנמצאים בד"כ בבתים ישנים יותר אך זה לא מחייב. יש גם וילות חדישות שבהן יש תריסי אשנבים. ובכל מקרה של ניקוי תריסי אשנבים, צריך להקפיד לעבור בעת הניקוי על כל אשנב ואשנב ולשים לב שיש בהם חריצים הדורשים ניקוי. גם במקרה זה, צריך קודם כל לשפשף את התריס באמצעות מברשת תריסים ולאחר מכן להסיר את הלכלוך והסבון מהתריס ולייבשוניקוי תריסים
תריסי רפרפת לפני הניקוי שלנו

ניקוי תריסי רפרפת


צלוני רפרפת, נמצאים על פי רוב בבית פרטי או בפנטהאוז אך גם יש דירות שבהן בעל הבית התקין תריסים מסוג זה, שתלויים על גבי חבלים מיוחדים וניתן להפוך אותם מצד לצד. תריס זה, צריך לנקות היטב הן מצדו הקעור והן מהצד הקמור שלו כדי שהעבודה תתבצע היטב ובכדי שלא יישאר על התריס לכלוך. בעת ניקוי תריסים מסוג רפרפת, צריך לשים לב שלא להתיז מים בחלקו העליון של התריס כדי לא לפגוע במנגנון החשמלי שעלול לגרום נזק למערכת ואף להביא לידי קצר חשמלי בבית.


ניקוי תריסים
תריסי רפרפת לאחר הניקוי שלנו

שימו לב


בכל מקרה של ניקוי תריסים, מכל סוג שהוא, כדאי להקפיד לשפשף היטב את התריס לפני ששוטפים אותו. אם מדובר בתריס קטן בבית, אפשר לקחת בקבוק מים ריק (כמו של מים שקונים בשישיות) ולמלא אותו במי ברז ולשפוך על התריס. ניתן לעשות חור בפקק וכך להשפריץ על התריסים. צריך לשים לב שלא יזלו מים לשכנים וילכלכו להם את החלונות או את התריסים. כך או כך, לאחר ניקוי התריס, בד"כ, החלונות מתלכלכים כתוצאה מעבודת הניקוי ועל כן מומלץ לנקותם מיד לאחר ניקוי התריס. המתנה ממושכת לאחר הניקוי של התריס, תגרום בד"כ לכך שהזכוכית של החלון תתמלא אבנית שיהיה קשה להסירה. וכמו כן, לפני שמעלים את התריסים מעלה, במקרה של ניקוי תריסי רפרפת או גלילה, מומלץ ביותר לייבש אותם ולא להעלותם רטובים

bottom of page